PROGRAM TEČAJEVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA VETERINARA

Prijave zainteresiranih polaznika obavite putem ovih internet stranica ili dostavite što žurnije na Hrvatsku veterinarsku komoru, odnosno najkasnije 20 dana prije održavanja tečaja na telefonski broj 01/2441-009 ili faks 01/2441-009.
Održavanje tečaja, potvrdit će se telefonski ili pismeno.
Internet prijavu tečaja možete obaviti tako da odaberete željeni tečaj, odaberete prikladni termin i ispunite formular za prijavu.

  

Tečajevi za godinu: